Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 18. máj

* 10. júla 1883, Düppenweiler, Beckingen, Nemecko
† 18. mája 1918, Trier, Nemecko

bl. Blandína Merten

Blandína (Blandine) Merten sa narodila sa 10. júla 1883 v Düppenweiler v trevirskej diecéze a bola pokrstená ako Mária Magdaléna Merten. Vďaka príkladu a výchove svojich rodičov si z domu odniesla živú a hlbokú vieru. Od svojich súrodencov sa odmalička odlišovala hlbokým milosrdenstvom a zbožnosťou. Vo svojich 20-tich rokoch získala diplom a stala sa z nej vynikajúca učiteľka na katolíckych základných školách a príkladná kresťanka, vyznačujúca sa hlbokou pokorou a láskou, ktorú prejavovala deťom, zvlášť tým najbiednejším. Svojich žiakov viedla svojím príkladným životom k uctievaniu Eucharistie, k úcte k utrpeniu Pána Ježiša i Panny Márie. V roku 1908 vstúpila do kláštora rehole Uršulínok v Calvarienberg-Ahrweiler a prijala rehoľné meno Blandína. Celkom oddaná Bohu a ľuďom sa usilovala spájať výchovu a učenie mládeže s hlbokým životom modlitby. 4. novembra 1913 zložila svoje večné sľuby. Sestra Blandína sa ponúkla Ježišovi, ako náhrada za hriechy ľudí. V roku 1916 pocítila prvé príznaky tuberkulózy. Posledné dva roky svojho života zažívala blahoslavená uršulínka ťažké fyzické utrpenie. Bolesti a vysoká horúčka ju prinútili trvalo zostať na ošetrovni v kláštore. Sestra Blandína mala napriek utrpeniu vždy úsmev na tvári. Nikdy o nič nežiadala, na nič sa nesťažovala. Za stenou jej izby bola kláštorná kaplnka o ktorej sestra Blandína často hovorila, „Ja a Ježiš sme tak blízko, pre mňa je všetko z neba.“ „Túžim milovať Boha tak, ako ho ešte nikto nikdy nemiloval.“ Po ťažkej chorobe pľúc trvajúcej viac než 2 roky, zomrela 18. mája 1918 v uršulínskom kláštore v Trevire vo veku 35 rokov. Ihneď po jej smrti sa na jej príhovor začali diať zázraky.  V duchovnom živote bl. Blandína praktizovala podobne ako sv. Terezka od Dieťaťa Ježiš „malú cestu“. Za ctihodnú bola vyhlásená v roku 1983. Pápež Ján Pavol II. ju následne 1. novembra 1987 vyhlásil za blahoslavenú. Na príhovor Blandíny Merten sa uzdravila istá rakúska misionárska sestra s malígnym melanómom. Jej spomienka sa slávi 18. mája.