Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. január

† 630 Bobbio pri Janove, Taliansko

Blidulf bol mníchom v Bobbiu v Taliansku. Napomínal kráľa Ariovalda v Lombardii, ktorý bol zástancom arianizmu. Vyvracal jeho heretické názory. Kráľ sa mu „odmenil“ tak, že ho nechal svojim strážcom, aby ho zbili.