Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. jún

† 1189

Význam mena: milý Bohu; milovník Boha

Sv. Bohumil sa narodil v šľachtickej rodine neďaleko mesta Dobron v Poľsku. Iné podoby jeho mena sú Bogumilus alebo Theofilus. Spolu so svojím dvojčaťom Bogufalusom študovali v Paríži. Po ukončení štúdií bol v Dobroni vysvätený za kňaza. Na jeho podnet v tomto meste postavili kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Roku 1167 bol menovaný za arcibiskupa Gnezdna. On sám však túžil po živote v tichu a modlitbe. Preto žiadal o oslobodenie od biskupskej služby. Keď mu vyhoveli, utiahol sa ku kamaldulom, aby žil podľa reguly sv. Romualda ako eremita. Každý deň sa na slávenie sv. omše pripravoval modlitbou s roztiahnutými rukami v tvare kríža. Modlieval sa k anjelom, aby jeho prosby zaniesli Bohu. Mal vrúcnu úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii, od ktorej si vyprosoval čistotu srdca, aby bol hoden premieňať chlieb a víno na Eucharistiu. Jeho život bol celkom preniknutý modlitbou. Jeho pery často šepkali: „Ó, môj Pane, chcem Ťa milovať, daj mi silu; ó, Pane, moja opora, moje útočisko.“ Zomrel 10. júna 1189. Keď zomieral, mal videnie Panny Márie s Dieťaťom, obklopenú troma anjelmi, ktorí ho vítali v nebi. Jeho meno sa za krátky čas objavilo medzi svätými nielen v kamaldulskom zozname, ale aj v rímskom martyrológiu.