Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. september

* Osimo, Taliansko
† 1125

Sv. Bonfílius sa narodil v Osimu v Picene v Taliansku. Stal sa benediktínom a neskôr biskupom v Storace. V r. 1078 bol menovaný za biskupa vo Foligne. Odtiaľ podnikol v roku 1096 pútnickú cestu do Svätej Zeme. Po nej sa vrátil späť do benediktínskeho opátstva.