Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. september

* Rom (?)
† 4. september 422 tamtiež

Význam mena: dobrodinec (lat.)

Sv. Bonifác pôsobil ako kňaz v Ríme a neskôr ako pápežský vyslanec v Konštantínopole. Keď v decembri 418 zomrel pápež Zosimus, väčšina zvolila za pápeža Bonifáca, menšina Eulália. Pápež a protipápež boli konsekrovaní v ten istý deň. Kvôli tomu bol zvolaný koncil do Spoleta. Prefekt Symmachus podporoval Elulália, cisár Honórius Bonifáca. Nakoniec spor vyhral Bonifác. Počas svojho pontifikátu odsúdil pelagianizmus a podporil sv. Augustína, ktorý takisto proti bludu bojoval. Keď v r. 422 zomrel, pochovali ho v kaplnke na cintoríne sv. Felicity, ktorú dal sám postaviť.