Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

532

Význam mena: dobrodinec (lat.)

 

Bonifác II. bol Rimanom nemeckého pôvodu. Svoj pontifikát začal po pontifikáte pápeža Dioskora, ktorý trval len 22 dní. Bonifác II. ustanovil, že pápež bude menovať svojho nástupcu. V roku 531 zvolal koncil, aby toto nariadenie potvrdil. Za svojho nástupcu na pápežskom stolci určil Virgilia. Avšak druhý koncil jeho nariadenie zrušil. Keď Bonifác v roku 532 zomrel, pápežom sa stal Ján II.