Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

6.-7. storočie

Význam mena: dobrodinec (lat.)

 

Pápež Bonifác III. bol Riman gréckeho pôvodu. Za pápeža bol vymenovaný vo februári 607. Predtým bol dekanom a pápežským nunciom. Jeho služba nuncia v Konstantinopole veľmi zapôsobila na cisára Phocasa, preto potvrdil, že biskup Ríma je hlavou cirkvi. Počas deviatich mesiacov, čo bol Bonifác pápežom, zvolal koncil a zakázal akúkoľvek diskusiu o pápežovom nástupcovi do troch dní po smrti pápeža.