Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

625

Význam mena: dobrodinec (lat.)

 

Bonifác V. sa narodil v Naples, za pápeža bol zvolený v r. 618; na pápežský stolec nastúpil až v r. 619, keď ho cisár Heraclius potvrdil na pápežskom stolci v Ravenne. Bol výborným organizátorom, reorganizoval talianske štáty po sérii vojen a vytvoril duchovné zákony, ktoré by boli v zhode s občianskymi zákonmi. Bonifác upevnil cirkev a podporil rast kresťanstva v Northumbrii. Počas jeho pontifikátu založil Mohamed islam a cisár Heraclius bojoval proti Peržanom, ktorí dobyli Svätú Zem. Bonifác zomrel v r. 625.