Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

896

Význam mena: dobrodinec (lat.)

 

Bonifác VI., syn biskupa Adriana, bol zvolený pre rímske biskupstvo v r. 896. Jeho voľbu podporil Lambert, vojvoda zo Spoleta proti Arnulfovi, kráľovi Frankov. Rímsky ľud tiež podporil Bonifáca, avšak 15 dní po svojom zvolení zomrel. Pochovaný bol v portiku pre pápežov. V r. 898 Ján IX. zvolal koncil, ktorým zrušil voľbu Bonifáca na základe toho, že Bonifác bol spochybnený ako subdekan i ako kňaz a v čase voľby za pápeža nebol potvrdený cirkvou a znovu zaradený do kňazského stavu. Jeho telo však ostalo na mieste, kde ho pochovali.