Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

985

Význam mena: dobrodinec (lat.)

 

Bonifác, pôvodom Frank, bol pápež alebo protipápež od júna-júla 974, augusta 984 do júla 985. Keď bol Benedikt VI. zavraždený, gróf Crescentius dosadil Bonifáca na pápežský stolec; keď Otto II. napadol Rím, Bonifác ušiel do Konstantinopolu, kde bol pod ochranou cisára. Otto zaranžoval voľbu Benedikta VII. Keď v r. 984 zomrel Otto, Bonifác sa vrátil do Ríma a dal zatvoriť Jána XIV., ktorý podporoval voľbu Benedikta VII. Bonifác sa znovu ujal pápežského stolca a Ján zomrel v zajatí. Bonifác zomrel náhle po roku svojho znovuzvolenia. Jestvuje nepotvrdená teória o tom, že bol zavraždený.