Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Roky života: 13.-14. storočie

Význam mena: dobrodinec (lat.)

Túžba pápeža Bonifáca VIII. bola znovunastolenie mieru v Európe a oslobodiť Svätú Zem od Turkov. Ako pápež nebol úspešný. Narodil sa ako Benedetto Gaetani v r. 1235, stal sa právnikom, pápežským notárom a kardinálom. V r. 1294 navrhol odvolať pápeža Celestína V. Za nového pápeža bol potom zvolený práve Bonifác. Jeho pontifikát bol však plný konfliktov s Filipom IV., kráľom Francúzska. Bonifác sa riadil zásadami Unam Sanctam, známym stredovekým dokumentom. Naproti tomu Filip deklaroval, že on má suverenitu na celým svojím kráľovstvom vrátané kléru. V r. 1297 dosiahol pápež a kráľ dohodu: Bonifác kanonizoval Ľudovíta IX., francúzskeho kráľa a Filip mohol vyberať dane i od cirkvi, ale iba po konzultácii s pápežom. V r. 1302 však Filip žiadal odstúpenie Bonifáca z dôvodu jeho nemanželského pôvodu, herézy a cudzoložstva. Bonifác sa chystal exkomunikovať Filipa, keď ho kráľovské vojská zajali v Anagni. V septembri 1303 ho však miestni obyvatelia oslobodili a Bonifác sa vrátil do Ríma. O mesiac neskôr zomrel.