Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 19. február

* okolo 1181 Brusel, Belgicko
† 19. február 1261 La Cambre/Ter Kameren (Maria Kammern) na území dnešného Bruselu

Význam mena: dobrodinec (lat.)

Sv. Bonifác sa narodil v Bruseli v Belgicku. Študoval v Paríži a nejaký čas tam potom aj učil. Od roku 1216 pôsobil ako dekan v Bruseli a následne ako učiteľ v dóme v Kolíne. V roku 1231 sa stal biskupom v meste Lausanne vo Švajčiarsku. Zvlášť sa usiloval pozdvihnúť úroveň vzdelania kléru. Do diecézy povolal dominikánov. Dokončil stavbu katedrály, ktorá bola vo výstavbe od roku 1170. Kvôli odporu, ktorý sa proti nemu zdvihol, musel v roku 1238 ujsť. Odišiel do Ríma. Tam sa v roku 1239 vzdal svojho úradu. V roku 1243 sa vrátil do vlasti. Ďalej pôsobil ako pomocný biskup. Býval v La Cambre (Ter Kameren) v Bruseli pri kláštore cisterciánskych mníšok, ktorým poskytoval duchovnú službu. V roku 1245 zverejnil exkomunikáciu cisára Fridricha II., ktorú na neho uvalili pápež Gregor IX. a Inocent IV. za jeho vojnové výpravy proti italským mestám združeným v Lombardskej lige a tiež proti Vatikánu. Cisárovi vojaci za to Bonifáca prenasledovali.

Bonifác zomrel roku 1261. Pochovali ho v kláštornom kostole v La Cambre. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1702.