Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. január

* okolo 623 Auvergne, Francúzsko
† okolo 706 (?) Lyon, Francúzsko

Sv. Bonitus, po francúzsky Bonet, sa narodil v Auvergne vo Francúzsku. Stal sa kancelárom Siegeberta III., panovníka Austrasie. Neskôr, v roku 667, bol vymenovaný za guvernéra Marseilles. Roku 689 bol menovaný za biskupa Clermontu. Vzdal sa biskupstva, pretože mal pochybnosti o platnosti svojej voľby. Viedol svätý život ako pustovník v benediktínskom opátstve v Manglieu v Clermonte a zomrel v Lyone, keď sa vracal zo svojej pútnickej cesty do Ríma.