Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. júl

* Švédsko
† okolo 1120 ostrov Rogö na jazere Mälaren, Švédsko

Atribúty: sekera, ryby

Botvid sa stal kresťanom počas svojej cesty do Anglicka. Do Švédska sa vrátil ako horlivý šíriteľ kresťanskej viery. Zomrel rukou otroka, ktorému daroval slobodu. Pôvodne ho zamýšľal poveriť misijnou činnosťou. Otrok ho však zabil sekerou.