Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. máj

* 483 Ciarraighe Luachra, dnes Fenit pri Tralee (?), Írsko
† 577 alebo 583 Enachduin, dnes Amaghdown, Írsko

Význam mena: princ (welš.-ír.)

Patrón námorníkov

Sv. Brendan bol vysvätený za kňaza v roku 512. Na jeho podnet boli založené viaceré mníšske kláštory Amaghdowne, Ardferte a Shanakyle v Írsku. Je pravdepodobné, že potom šiel do Škótska a na Wales, možno bol aj v Bretónsku vo Francúzsku. Po návrate do Írska založil ďalšie kláštory.

O jeho živote sa rozprávajú viaceré legendy, ktoré nemusia byť pravdivé. Hovorí sa, že bol na Kanárskych ostrovoch, ba dokonca, že objavil Ameriku. Z toho zrejme pochádza aj jeho prímenie „Cestovateľ“.