Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. september

* Wales
† okolo 580 (?) Bannaventa, pri Nortone blízko Daventry, Anglicko (?)

Sv. Cadoc sa narodil vo Walese. Pochádzal z významného rodu. Jeho otec Gladys (Klaudius, Gwynllyw) Bradatý bol menším kráľom v Newporte. Cadoc sa stal mníchom v kláštore v Llancarfan pri Cardiffe. Podľa jednej tradície tento kláštor sám založil, čo však nie je potvrdené. Roku 528 odišiel do Škótska, kde založil kláštor, pravdepodobne v Kilmadocku. Je možné, že roku 544 šiel na púť do Svätej Zeme. Počas saskej invázie odišiel do Bretónska vo Francúzsku. Na jednom ostrove v Morbihane založil kláštor. Ako starec odišiel do Anglicka, do mesta Weedon neďaleko Northamptonu. Správy o jeho smrti sa rozchádzajú. Jedna hovorí, že zomrel prirodzenou smrťou, iná spomína, že istý saský vojak ho usmrtil sťatím. Pripisujú sa mu aj viaceré zázraky.