Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. jún

† 211 (?)

Sv. Cecílius (Cecilián) pôsobil ako kňaz v Kartágu (dnes časť mesta Tunis v Tunisku). Mal zásluhu na obrátení sv. Cypriána.