Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

12. storočie

Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.)

 

Celestín II. sa narodil v šľachtickej rodine v Umbrii. Vlastným menom sa volal Guido. Stal sa diakonom a kňazom. Pápež ho kreoval na kardinála. Neskôr ho poslal ako svojho legáta do krajín dnešného Nemecka a Francúzska. V roku 1143 bol zvolený za pápeža. Zrušil interdikt, ktorý bol vyhlásený na kráľa Ľudovíta VII. Odmietol uznať Rogera II. za kráľa Sicílie. Obdivoval Petra Abelarda a jeho dielo. Veľmi štedro sa správal k svojmu rodnému mestu – knižnici San Florido daroval 56 zväzkov kníh a strieborné oltárne obrazy. Jeho pontifikát bol veľmi krátky, zomrel rok po svojom zvolení za pápeža.