Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

12. storočie

Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.)

 

Celestín III., vlastným menom Giacinto Bobone, sa narodil asi v roku 1106 v Ríme. Bol žiakom Petra Abelarda. Štyridsaťsedem rokov pôsobil ako kardinál. Bol pápežským legátom v Nemecku a Španielsku. V roku 1191 bol zvolený za pápeža. Na počesť pápeža sv. Celestína I. si zvolil meno taktiež Celestín. Schválil rád Templárov. Korunoval Henricha VI. za cisára Svätej rímskej ríše. Snažil sa vychádzať s ním za dobre, a tak nenamietal, keď mu Henrich odmietal vrátiť niektoré pápežské územia, ktoré si uzurpoval. Takisto dostatočne neintervenoval v prospech Richarda-kráľa Levie srdce, ktorého Henrich uniesol. Celestín zomrel roku 1198.