Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. júl

* Kampánia, Taliansko
† 27. júl 432 Rím, Taliansko

Pontifikát: 422 – 432

Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.)

Pápež sv. Celestín sa narodil v Kampánii. Bol v úzkom vzťahu so sv. Augustínom, ktorý žil približne v tom istom období. Stal sa kňazom. V roku 422 bol zvolený za pápeža. Vyznačoval sa tým, že vyvíjal maximálne úsilie, aby potlačil bludy, ktoré sa vtedy šírili v Cirkvi. Urobil koniec novacianizmu. V konflikte medzi Nestóriom a sv. Cyrilom Alexandrijským plne podporoval Cyrila, hoci aj k Nestóriovi ako k človekovi sa snažil byť ústretový. Takisto bojoval proti pelagianizmu a semipelagianizmu, ktorý sa vtedy šíril v Galii (dnešné Francúzsko) a v Anglicku. V roku 430 na koncile v Ríme sa snažil priviesť bludárov k oľutovaniu svojich omylov. V roku 431 poslal svojich legátov na koncil do Efezu. Popri tomto všetkom sa snažil zreštaurovať kostoly v Ríme, ktoré boli po rôznych bojoch zničené (napr. Santa Maria in Trastevere, Santa Sabina…). Predpokladá sa, že práve on r. 431 poslal Palládia evanjelizovať Írsko. V roku 432 Celestín zomrel. Pochovali ho na cintoríne sv. Priscilly.