Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

vlastným menom Pietro Angelerio Morrone

Svätý

Sviatok: 19. máj

* okolo 1215 Sant’Angelo Limosano pri Campobasso, Abruzzo, Taliansko
† 19. máj 1296 Castello di Fumone pri Ríme

Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.)

Pontifikát: 1294

Pápež sv. Celestín V. pochádzal z obyčajnej talianskej rodiny. Narodil sa asi roku 1215. Vlastným menom sa volal Pietro Morrone. Mal jedenásť súrodencov. Otec mu dosť zavčasu zomrel, a tak výchova všetkých detí bola na matkiných pleciach. Tá sa zo všetkých síl snažila, aby im vštepila dobrý základ viery. Peter sa ako dvadsaťpäťročný stal pustovníkom. Venoval sa modlitbe a čítaniu Sv. Písma. Okrem toho opisoval knihy alebo robil iné práce. Snažil sa, aby bol stále zamestnaný a tak lepšie odolával pokušeniam diabla. Po čase začali za ním prichádzať aj iní pustovníci a žiadali ho, aby sa stal ich predstaveným. Tak sa začalo rozvíjať nové rehoľné spoločenstvo.

Keď mal sedemdesiatdeväť rokov, bol zvolený za pápeža. Stalo sa to veľmi netradičným spôsobom. Totiž už dva roky nebol v Cirkvi pápež. Kardináli sa nevedeli dohodnúť, koho zvoliť. Peter im poslal správu, aby sa čím skôr dohodli, lebo nie je dobré, keď chýba Cirkvi hlava. Kardináli takmer okamžite zvolili práve jeho za pápeža. Keď sa to Peter dozvedel, plakal. S bolesťou v srdci prijal tento úrad a zvolil si meno Celestín. Bol však veľmi skromný a jednoduchý, nevedel si zorganizovať veci. Veľmi skoro nastal takmer vo všetkých záležitostiach zmätok. Po piatich mesiacoch pontifikátu sa rozhodol vzdať svojho úradu. Tak sa aj stalo. Celestín dúfal, že bude môcť dožiť svoj život v jednom zo svojich kláštorov. Nový pápež Bonifác VIII. ho však umiestnil do cely, kde ho nemohli zneužívať skazení ľudia na svoje ciele. V tejto cele aj zanedlho – v roku 1296 – zomrel. Napriek všetkému bol stále plný radosti. „Chcel si celu, Peter,“ opakoval si sám pre seba, „a celu aj máš.“ Za svätého bol vyhlásený roku 1313.

Pápež Benedikt XVI. pri relikviách pápeža Celestína V. po dlhej modlitbe kladie pálium na relikviár. Stalo sa to pri 800. výročí od jeho narodenia, kedy vyhlásil tiež Celestiánsky rok. Neskôr, podobne ako tento pápež abdikoval.