Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 9. júl

mučeníci z rokov 1648-1930

Pri misijnej činnosti v Číne v priebehu rokov mnoho ľudí položilo život za Misia Kouy Tcheouvieru a za Krista. 9. júla si spomíname na 120 mučeníkov, medzi ktorými sú biskupi (napr. Pietro Sans i Jarda, Alojz Versiglia a ďalší), kňazi (Augustín Zhao Rong, Ján z Triore a ďalší), seminaristi, rehoľníci a laici. Všetci boli prenasledovaní pre svoju vieru a nankoniec ich zavraždili. Za svätých boli vyhlásení 1. októbra 2000 pápežom Jánom Pavlom II. na Námestí sv. Petra v Ríme.