Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 18. jún

† okolo 305 Málaga, Španielsko

Sv. Cyriakus a Paula položili svoj život za vieru v Málage v Španielsku.