Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. marec

† okolo 362

Význam mena: ten, ktorý má moc; pán (z gr.)

Rímske maryrológium uvádza, že sv. Cyril bol diakonom v Heliopole vo Fenícii (dnešný Libanon). Pre svoju vieru ho prenasledovali a nakoniec zavraždili za čias cisára Juliána Odpadlíka. Bolo to okolo roku 362.