Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

krstným menom Jozef

Svätý

Sviatok: 15. apríl

* 3. január 1840 Tremelo, Belgicko
† 15. apríl 1889 Kalawao-Bucht, Molokai, Havajské ostrovy

Význam mena: krotiteľ (gr.)

Patrón malomocných a chorých na AIDS

Sv. Damián De Veuster

Sv. Damián De Veuster

Damián De Veuster, vlastným menom Jozef De Veuster, sa narodil v Tremelo vo Flámsku (Belgicko) 3. januára 1840. Vyrastal v obyčajnej sedliackej, ale zbožnej rodine. V roku 1860 vstúpil do rehole Najsvätejších sŕdc. Ako rehoľné meno dostal meno Damián. V roku 1864 bol poslaný na misie na Havajské ostrovy do Honolulu. Tam prijal aj kňazskú vysviacku. Deväť rokov pôsobil na najväčšom ostrove – na Havaji. V roku 1873 sa dobrovoľne prihlásil na misijnú službu na ostrov smrti – na Molokai, kde boli doslova vyhnaní zomrieť všetci malomocní – chorí na lepru. Staral sa o nich s veľkou láskou po všetkých stránkach. Bol pre nich lekárom tela i duše. Raz sa však nakazil aj on – od detí, o ktoré sa staral. Vo svojom úsilí však neustal ani ako malomocný. Pokračoval v stavaní nemocníc, kostolov, domov a iných budov. Spolu ich postavil okolo 600. Na Molokai aj zomrel – bolo to 15. apríla 1889. Malomocní za ním žialili ako za svojím otcom. Pápež Ján Pavol II. ho 4. júna 1995 vyhlásil za blahoslaveného. Za svätého ho vyhlásil pápež Benedikt XVI. 11. októbra 2009.