Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. júl


* cca. 620 pred Kr. Jeruzalem, Spojené kráľovstvo Izraela
† cca. 538 pred Kr. Susa, Irán

Ako Žid zo šľachtickej rodiny bol deportovaný do Babylonu (VII. storočie pred Kristom). Stal sa úradníkom babylonského kráľa Nabuchodonozora. Daniel prorokoval pád Babylonskej ríše. Daniel bol pre svoju vernosť tradícii svojich otcov hodený levom, ale Boh ho zachránil.