Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. január

† 168 Padova, Taliansko

Sv. Daniel bol židovského pôvodu. Stal sa diakonom a sprevádzal prvého padovského biskupa sv. Prosdocima na jeho cestách a pri jeho biskupskej činnosti v Padove (Taliansko). Zomrel mučeníckou smrťou pravdepodobne roku 168. Hrob s jeho telom objavili okolo roku 1000 a 3. januára 1064 ho slávnostne uložili k verejnej úcte. V ten istý deň má aj svoj sviatok.