Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 25. október

* Egypt (?)
† okolo 285 Alexandria, Egypt, alebo okolo 304 Rím

Atribúty: lev, odev rytiera, veniec kvetov

Patróni sudcov

Sv. Dária a Chryzant, ruská ikona

Sv. Dária a Chryzant, ruská ikona

O sv. Dárii a Chryzantovi toho vieme len málo. Chryzant bol Egypťan, syn patricija Polemia. Polemios ho zobral so sebou z Alexandrie do Ríma počas vlády Numeriána. Napriek námietkam svojho otca sa Chryzant dal pokrstiť a dal si meno Karpoforus. Vytrvalo odmietal otcove pokusy, ktorý ho chcel oženiť. Naveľa sa však oženil s Dáriou, ktorá bola gréckeho pôvodu a slúžila bohyni Minerve. Zásluhou svojho manžela, Chryzanta, sa obrátila a spolu žili v čistote. Spolu šírili kresťanskú vieru. Po čase však Chryzanta pre vieru odsúdili a mučili. Jeho hrdinstvo a neoblomnosť vo viere aj napriek mučeniu tak zapôsobili na tribúna Klaudia, jeho ženu Hiláriu, ich dvoch synov a sedemdesiat vojakov, že sa stali tiež kresťanmi. Nato ich cisár dal všetkých zabiť. Dáriu odvliekli do verejného domu, kde ju však pred cisárom Numeriánom chránil lev. Potom ju Numerián prikázal kameňovať a upáliť za živa. K jej krypte sa potom jej niekdajší nasledovníci chodievali modliť. Keď ich tam raz nepriatelia kresťanstva našli, všetkých ich tam zaživa pochovali. Bol medzi nimi aj kňaz Diodorus a diakon Marianus. Všetci majú sviatok 25. októbra.