Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. december

* cca. 1040 pred Kr. Betlehem, Spojené kráľovstvo Izraela
† cca. 970 pred Kr. Jeruzalem, Spojené kráľovstvo Izraela

Boh si ho vybral za kráľa Izraela, napriek tomu, že bol najmladším zo synov Izaiho: Boh nehľadí na výzor, ale na srdce človeka. David, bojovník a básnik, bol tiež veľkým hriešnikom, no spoznal svoje chyby a požiadal o odpustenie. Náš Pán Ježiš Kristus sa narodil z Dávidovej línie.