Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. august

* 1616/167 Abergavenny, Wales
† 27. august 1679 Usk, Wales

Sv. Dávid je jedným zo 40 anglických mučeníkov. Jeho otec bol učiteľom v protestantskej škole a jeho matka bola katolíčka. Dávid bol jediným z ich jedenástich detí, ktorého chceli vychovať v duchu protestantizmu, čo však bolo neúspešné. Dávid sa sa rozhodol, že bude katolíkom. Vyštudoval právo v Londýne. V roku 1638 sa rozhodol stať sa kňazom a odišiel do Ríma študovať. Dva roky po kňazskej vysviacke vstúpil do jezuitského rádu. Spoločnosť Ježišova ho poslala na misie do Walesu a po nich sa vrátil naspäť do Ríma. V roku 1648 ho znovu poslali do Walesu. Strávil 31 rokov v kolégiu sv. Fratiška Xaverského, ktoré bolo veľmi dobrým centrom pre misionárske aktivity. Keď začalo prenasledovanie kresťanov, ušiel. No niekto ho zradil. Dva mesiace bol uväznený a potom odsúdený na smrť. Jeho hrob sa stal pútnickým miestom. Pochovaný je v katedrále v meste Usk.