Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. september

1.-2. stor

V zoznamoch svätých sa spája tento sv. Dezider s diakonom sv. Reginfridom. Obidvoch si uctievajú v Alsasku. Náš sv.

EGLISE SAINT-DIDIER DE BRENNES

Dezider (franc. Didier al. Dizier) pochádzal pravdepodobne z mesta Rennes v západnom Francúzsku. Dosiahol pozoruhodné vzdelanie. Ako horlivého kresťana ho napokon zvolili za biskupa. Nie je však známe, kde bolo jeho biskupské sídlo. Ako biskup Dezider podnikol viaceré púte k svätyniam mučeníkov a významných vyznavačov. Vydal sa až do Ríma, aby tam získal dajaké relikvie. Sprevádzala ho skupina veriacich spolu s diakonom Regmfridom, ktorý bol jeho krstným synom. Na spiatočnej ceste niektorí jeho spoločníci pomreli od nadmernej horúčavy. Biskupský pútnik prišiel až do severovýchodného Francúzska, kde v okolí mesta Delle kázal a kde v tom období suchoty pomohol zázračným spôsobom získať vodu. Nečakaný koniec jeho účinkovaniu urobili zbojníci, ktorí ho prepadli a zabili spolu s diakonom Reginfridom. Stalo sa to niekedy v prvej tretine 8. stor. Veriaci pochovali oboch cirkevných hodnostárov do kaplnky sv. Martina, ktorá dnes nesie meno sv. Dezidera. V prvej polovici 11. stor. preniesli ich relikvie do Murbachu, kde sa ich sviatok slávi 17. septembra. Bolandisti, ktorí skúmajú životy svätých z historického hľadiska, zaraďujú pamiatku sv. Dezidera a jeho diakona na 18. september. Slovenské kalendáre spomínajú sv. Dezidera až o deň neskôr.