Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(franc. Didier)

Svätý

Sviatok: 23. máj, v Langres 19. január (deň prenesenia pozostatkov)

* okolo 315 Francúzsko
† okolo 355 Langres, Francúzsko

Význam mena: túžobne očakávaný (lat.)

Patrón mesta Langres, Avignon; tehotných žien; pred krivou prísahou a nešťastím.

sv didier

Mučenícka smrť sv. Dezidera. Speculum historiale. V. de Beauvais. XIV. storočie

Sv. Dezider bol biskupom v meste Langres na území dnešného Francúzska (severne od Dijonu). Niekoľko zdrojov uvádza, že sa v roku 346 zúčastnil na synode v Kolíne. Podľa tradície pri invázii Vandalov sa Dezider pokúsil na otvorenom priestranstve obmäkčiť vodcu dobyvateľov, aby ušetril ich krajinu. Vodca ho však dal sťať.