Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 10. jún

* Bologna, Taliansko
† 10. jún 1236 tamtiež

Bl. Diana, Amáta a Cecília

Diana sa narodila v rodine d’Andalo pri Bologni v Taliansku okolo roku 1200. Bola obdivovateľkou kazateľského rádu dominikánov (Praedicatores), ktorý vtedy práve začínal svoju činnosť. Povzbudzovala bl. Reginalda z Orleansu, ktorého poslal do Bologne sv. Dominik, aby kúpil pozemok vedľa kostola sv. Mikuláša, ktorý sa neskôr stal kostolom sv. Dominika. To bolo v roku 1219. V auguste toho istého roku prišiel do Bologne sám sv. Dominik. Diana spolu s ďalšími mladými ženami zložili do jeho rúk sľub žiť v zasvätení Bohu. V roku 1221 Diana spolu so svojimi spoločníčkami vstúpili do kláštora kanonisiek sv. Augustína v Roxane, no rodičia ju násilím boli odtiaľ zobrať a následne ju uväznili. Neskôr sa jej podarilo ujsť znova do kláštora. V roku 1222 jej rodina vďaka povzbudeniu zo strany bl. Jordána Saského, pomohla založiť dominikánsky konvent, kam prišla Diana aj so svojimi spoločníčkami. V tomto kláštore potom spolu žili, modlili sa a slúžili tým, ktorí to potrebovali. Diana zomrela 10. júna 1236. Pochovaná bola do hrobu, do ktorého neskôr pochovali aj jej spolusestry Cecíliu a Amatu. Všetky tri boli blahorečené v roku 1891.