Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 4. september

* 30. apríl 1897 Québec, Kanada
† 4. september 1929 Sillery pri Québecu, Kanada

Bl. Mária od sv. Cecílie - Dina Bélangerová

Bl. Mária od sv. Cecílie – Dina Bélangerová

Mária od sv. Cecílie Rímskej, vlastným menom Dina Bélangerová, sa narodila 30. apríla 1897 v Quebecu, v Kanade. Bola jedináčikom zámožných rodičov. Po skončení základnej školy v Inštitúte sestier Notre-Dame Dina odišla na internát v Bellevue. Pri štúdiu vynikala nadpriemernou inteligenciou a snaživosťou. Mala hudobné nadanie a hrala na klavíri. Netúžila však po sláve, ale po vnútornej dokonalosti vedúcej ku svätosti.

​Ako desaťročná prijala prvé sväté prijímanie, čo bolo pre ňu veľkým zážitkom. V nasledujúcom roku na Zelený štvrtok prežila Ježišovu prítomnosť mystickým spôsobom, o čom pozdejšie napísala: „Prvýkrát som výrazne počula Jeho hlas, vnútorný, sladký a melodický, ktorý ma naplnil skutočným šťastím.“

​Z Bellevue odišla pokračovať v štúdiu do New Yorku a všetci predpokladali jej umeleckú kariéru. Po návrate do Québecu usporadúvala koncerty, ale zapájala sa aj do života farnosti, navštevovala chudobných a chorých a po večeroch s ďalšími dievčatami šila liturgické rúcha. Pri svojom úsilí o povznesenie Božej chvály oplývala aj zdravým, nevinným a srdečným smiechom.

​So Spoločnosťou sestier Ježiša a Márie sa stretla až v New Yorku a do 11. augusta 1921 sa rozhodovala medzi klavírom a rehoľným životom. ​Noviciát v Kongregácii sestier Ježiša a Márie začala v Sillery. Tu prijala rehoľné meno Mária od sv. Cecílie Rímskej a 15. augusta 1923 zložila rehoľné sľuby. Vzhľadom k minulosti z nej predstavení urobili učiteľku hudby. Kristus bol však u nej vždy na prvom mieste. Už v noviciáte napísala: „Môj hlad po svätom prijímaní stále vzrastal. Deň bez Chleba – či to nie je deň bez slnka, hodiny, ktoré sa nepribližujú k večeru?“ Jej najväčšou túžbou bolo, aby v nej Ježiš stále prebýval a aby celá jej bytosť splynula s Jeho bytosťou.

​Spela k vysokému stupňu dokonalosti a matka predstavená ju požiadala, aby svoje stretnutia s Kristom zaznamenala písomne. Vďaka tejto požiadavke a Máriinej poslušnosti vznikol jej životopis ako svedectvo o pôsobení milosti v duši, ktorá sa celkom odovzdala Ježišovi.

​Sestra Mária od sv. Cecílie pred koncom života často opakovala slová: „Milovať a dovoliť pôsobiť Ježišovi a Márii.“ To bol jej ideál, o ktorý jej išlo nadovšetko. A jej heslo: „Ježiš a Mária sú zákonom mojej lásky a láska je zákonom môjho života.“

​Zomrela po niekoľkoročnej ťažkej chorobe vo veku 32 rokov. ​Pápež Ján Pavol II. ju 20. marca 1993 blahorečil a v beatifikačnom príhovore o nej povedal: „Utrpenie jej dovolilo dosvedčiť totožnosť, akú hľadala. Skrze kríž choroby a smrti potvrdila svoju oddanosť Tomu, ktorý bol a je jediným cieľom jej života, Svetlom, ktoré osvecuje všetkých ľudí na tomto svete … a Hlasom, ktorý hovorí v našom srdci.“