Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 1. august

† 1. august 1838

Dominik a Bernard boli kňazmi vo Vietname. Počas prenasledovania kresťanov ich chytili a sťali.