Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 6. júl

* Bitýnia, dnes Turecko
† 6. júl 303 Nikomédia, dnes Ízmit, Turecko

Význam mena: patriaca Pánovi (lat., gr.)

Sv. Dominika (grécky Cyriaka) sa narodila asi v roku 287 v Tropei v Kalábrii. Jej rodičia sa volali Doroteo a Arzénia. Odmalička bola vychovávaná v hlboko kresťanskom prostredí, kde každodenný život bol naplnený aktívnou vierou. Jej rodina patrila zrejme medzi zámožné a vážené, pretože počas prenasledovania kresťanov za Diokleciána sa sám cisár o nich zaujímal, keďže bolo o nich známe, že sú kresťania. Trest smrti Dominikiným rodičom zmenili na vyhnanstvo, museli odísť do oblasti rieky Eufrat. Dominika však musela podstúpiť mnohé nátlaky, presviedčanie a utrpenie. Keďže mučitelia neuspeli, ba mnohí, keď to videli, sa obrátili na kresťanstvo, odviedli Dominiku do Campanie, kde bola odsúdená na trest „ad leones“ (k levom). No levy zostali ľahostajné a dokonca boli svätici poslušné. Trest bol preto zmenený na sťatie, ktorý sa uskutočnil, ako uvádza historik Baronio, 6. júla 303.

Úcta k svätej Dominike sa rozšírila na juhu Talianska a na Východe (Oriente), pretože biskupi Tropey, ktorí boli gréckeho rítu, patrili v zmysle cirkevného práva do patriarchátu v Konštantínopole. Pozostatky svätej sa nachádzali mnohé roky vo Vizzini. Neskôr boli prevezené do Tropejskej katedrály, do mesta, ktorého je patrónkou. V Rímskom martyrológiu sa jej pamiatka slávi 6. júla.