Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 6. február

* okolo 290 Cézarea, Kapadócia, dnes Kayseri, Turecko (?)
† okolo 304 (alebo 287) tamtiež

Význam mena: Dar od Boha (= Teodora; gr.)

Atribúty: košík kvetov (ruží) a jabĺk

Patrónka kvetinárov, pivovarníkov, baníkov, neviest, novomanželov, šestonedieľok; pri pôrodných bolestiach, pri smrteľnom zápase

Francisco de Zurbarán (1598-1664): sv. Dorota

Francisco de Zurbarán (1598-1664): sv. Dorota

Sv. Dorota pochádzala z Kapadócie, z Cézarey v kresťanskej rodine. Rozhodla sa žiť v panenstve. Vyznačovala sa veľkou láskou, múdrosťou a nevinnosťou. Odmietla ponuku na sobáš. Zakrátko si ju zavolal Sapricio, predstaviteľ rímskej moci, a nútil ju obetovať pohanským bohom. Keďže odmietla, nariadil, aby ju mučili na škripci. Sapricio dokonca zavolal dve sestry, ktoré pred časom odpadli od kresťanskej viery, aby ju presvedčili. Lenže stal sa pravý opak. Dorota presvedčila obe sestry, aby sa vrátili späť ku kresťanstvu. Sapricio zúril. Sestry dal upáliť a Dorotu sťať.

Legenda rozpráva, že počas cesty na popravisko stretli mladíka menom Teofil, ktorý nebol kresťanom. Žartom poznamenal: „Nevesta Kristova, dones mi nejaké ovocie a ruže zo záhrady tvojho ženícha!“ Dorota mu to prisľúbila. Zatiaľ, čo sa modlila, zrazu sa zjavil anjel s košom; boli v ňom tri jablká a tri ruže, ktoré dal Teofilovi a povedal mu, že by ho rád stretol v záhrade. Teofil sa na to obrátil, vyznal vieru a ešte v ten ho kvôli tomu mučili a nakoniec sťali.

Úcta sv. Doroty bola rozšírená najmä v stredoveku a bola vzývaná ako jedna so svätých pomocníkov v núdzi. Množstvo maliarov, zvlášť v 14. storočí, ju zobrazovalo s ovocím a ružami.