Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. február

* 456 (?) Tournai, Belgicko (?)
† 30. jún 531 (?) tamtiež

Význam mena: osloboditeľ (gr.-lat.)

Sv. Eleuter z Tournai (maľba z 19. stor.)

Sv. Eleuter z Tournai (maľba z 19. stor.)

Meno Eleuter (Eleutherius) bolo dosť rozšíreným a bežným v prvých storočiach. V dejinách bolo asi dvadsaťštyri svätých, ktorí nosili toto meno. Medzi nim je aj pápež, ktorý viedol Cirkev od roku 175 do roku 189 a jeho spomienka sa slávila 26. mája. Podľa obnoveného slávenia sa počas liturgického roka slávi spomienka na dvoch biskupov, ktorí nosili toto meno: Eleuter z Konštantínopola a Eleuter z Tournai (Belgicko).

Sv. Eleuter z Tournai sa narodil asi v roku 456. V tom čase bola v Galii (dnešné Francúzsko) veľká migrácia barbarov (Burgundi, Vizigóti). Niektorí z nich sa obrátili na kresťanstvo, avšak zásluhou ariánov, takže ich viera bola touto herézou poznačená. Na prelome storočí ovládol väčšinu galského územia franský kráľ Chlodovik, ktorý bol pohanom. Na jeho obrátení a na obrátení ostatných obyvateľov toho územia mala zásluhu jeho kresťanská manželka sv. Klotilda, biskup Remeša sv. Remigio a sv. Eleuter, ktorý sa stal prvým biskupom v meste Tournai v roku 484, keď kráľ Chlodovik urobil Tournai hlavným mestom svojho kráľovstva. Chlodovik potom ďalej pokračoval vo svojich výbojoch a podmanil si takmer celú Galiu. V roku 496 sa dal v Remeši pokrstiť.

Presné správy o účinkovaní sv. Eleutera v meste Tournai a ani o jeho misijnom pôsobení nemáme. Viacero historiek o jeho živote a o jeho vzťahoch s kráľom Chlodovikom sa nachádza v životopise, ktorý sa pripisuje sv. Medardovi. Podľa toho bol vľúdnym a dobrotivým biskupom, ktorý šíril semeno Božieho slova medzi Frankami, ktorí si pôvodne uctievali pohanské modly. Začiatkom 6. storočia sa zásluhou neúnavnej Eleuterovej práce začali dávať hromadne krstiť. Eleuter zomrel asi roku 531. Jeho pozostatky sa nachádzajú v katedrále v meste Tournai.