Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 19. apríl

* cca 995
† 27. jún 1045 Gurk, Rakúsko

Sv. Emma z Gurku

Táto svätica pochádzala zo Saska v strednom Nemecku. V cudzích rečiach sa píše jej meno Emma alebo aj Hemma von Gurk. Zmienku o nej zachoval nemecký kronikár Adam Brémsky (z mesta Brémy), ktorý žil v tom istom čase ako svätica. Podľa neho Ema bola senátorka, sestra paderbornského biskupa Meinwerka (zomrel r. 1036) a manželka grófa Liutgera Saského. Ovdovela ešte mladá niekedy na začiatku 11. stor. Po mužovej smrti dala väčšinu majetku Cirkvi a chudobným. Sama sa venovala dobročinnosti až do svojej smrti 19. apríla 1040. Jej telesné pozostatky sú uložené v brémskej katedrále, kde sa svätí jej sviatok 19. apríla. V kláštore sv. Liutgera vo Werdene pri Düsseldorfe sa medzi inými relikviami uchováva neporušená ruka, o ktorej pripojený pergamen hovorí, že je to ruka sv. Emy Saskej. Nie je to vylúčené. Relikvia mohla prísť do Werdenu v 16. storočí, aby ju zachránili pred zneuctením alebo zničením protestantov, ktorí vtedy ovládli Sasko.

Literatúra:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991.