Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. september

* Poitiers (?), Francúzsko
† 652 (?) Kleinhelfendorf pri Aiblingu, Bavorsko, Nemecko

Atribúty: mitra, biskupska berla, rebrík (cesta do neba a nástroj umučenia)

Sv. Emerám sa narodil v Poitiers vo Francúzsku v prvej polovici 7. storočia. Presný rok narodenia nepoznáme. Pochádzal zo šľachtickej akvitánskej rodiny. Dostal dobrú výchovu i vzdelanie. Stal sa kňazom. Podľa niektorých prameňov bol biskupom v meste Poitiers, no nezdá sa to pravdepodobné, keďže jeho meno chýba na zoznamoch poitierskych biskupov. Možno nakrátko spravoval toto biskupstvo po smrti biskupa Dida, o ktorom nevieme, kedy zomrel, do roku 674, kedy nastúpil na biskupský stolec v Poitiers Ansoaldus. Emerám totiž chcel ísť do bavorských krajín, keďže počul, že ľudia tam ešte neprijali svetlo viery. Cez Loire a Čierny les prišiel do Regensburgu, kde panoval vojvoda Teodo. Podľa niektorých prameňov ho dokonca tento vojvoda sám pozval do svojej krajiny, aby tam šíril evanjelium. Emerám pracoval v Bavorsku tri roky. Mnoho ľudí sa obrátilo jeho zásluhou. Zakrátko si získal povesť svätosti. Po troch rokoch sa rozhodol vykonať si púť do Ríma k hrobu sv. Petra a Pavla. Avšak na piaty deň, čo bol na ceste, ho na mieste, zvanom Kleinhelfendorf (južne od Mníchova), chytili ľudia bavorského vojvodu, umučili ho a zabili. Stalo sa to 22. septembra. Presná príčina, prečo to spravili, nám nie je známa. Podľa legendy sa biskupovi Emerámovi vyspovedala dcéra vojvodu Ota zo svojho nečistého spojenia so Sigipaldom, ktorý patril medzi vážených členov Teodovho dvora. Emerám jej poradil, aby jasne označila svojho zvodcu. Zato ho potom Teodo dal usmrtiť. Túto historku napísal freisinský biskup Aribo. No jej pravdepodobnosť je nízka, keďže rozprávanie obsahuje rôzne fantastické a veľkolepé detaily. Zdá sa, že autor podľahol zbožným mániam svojej doby, ktoré sa nie celkom zakladali na pravde.

Pochovali ho v kostole sv. Juraja v Regensburgu. V polovici 8. storočia dali postaviť na mieste jeho umučenia kostol a takisto aj v Regensburgu na jeho počesť. Jeho pozostatky preniesli do tohto kostola. Každoročne 22. septembra sú vystavené k úcte. Nedá sa však s istotou tvrdiť, žeby Emerám bol biskupom mesta Regensburg. Zoznam biskupov totiž oficiálne začína až biskupom Gawibaldom, ktorého vysvätil sv. Bonifác.

Na Slovensku je sv. Emerámovi zasvätená katedrála nitrianskeho biskupstva. Mnohí ho pokladajú za patróna prvého kostola, ktorý dal v Nitre postaviť Pribina. No toto nie je isté. V nitrianskej katedrála sa nachádzajú aj jeho relikvie.