Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sväté

Sviatok: 5. január

† 6. storočie

Význam mena Emiliána (Emília): horlivá, zanietená (lat.)

Emiliána bola sestra sv. Tarsilly a Gordiana, otca pápeža sv. Gregora Veľkého. Okrem toho mali ešte sestru Gordianu. Všetky tri sa rozhodli zasvätiť Bohu ako panny. Gordiana tento spôsob života po čase vzdala, ale ostatné dve sestry vydržali až do smrti v modlitbách, pôstoch a tichu. Sprvu žili vo svojom dome v Ríme, neskôr prešli do kláštora na Sicílii, ktorý založil pápež Gregor Veľký. Tarsilla zomrela na Vianoce a o pár dní po nej aj sv. Emiliána. Obe dostali pred svojou smrťou poznanie, že o krátky čas zomrú. Ich pozostatky sa podľa tradície nachádzajú v Oratóriu sv. Andreja na Céliovom vŕšku (neďaleko Kolosea).