Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. august

* 1120, Västergötland, Švédsko
† 18. máj 1160, Uppsala, Švédsko

patrón Švédska – mesta Štokholm, Fínska

Význam mena: škandinávske meno germánskeho pôvodu znamená všemocný, ctihodný, vážený vládca

 

sv. Erik

Svätý  Erik IX. Jedvardson pochádzal zo švédskeho kráľovského rodu. So svojou manželkou Kristínou žili cnostným životom. Viedol bohabojný, asketický život. Venoval sa ochrane a obhajobe utláčaných, pomáhal chudobným a chorým. Približne v roku 1150 sa stal kráľom veľkej časti Švédska. Bol mužom úprimnej viery. Sám čítaval pri bohoslužbách a často aj sám pripravoval všetko potrebné na slávenie Eucharistie. Bol iniciátorom stavieb viacerých chrámov. Významným spôsobom sa pričinil o šírenie kresťanstva svojich poddaných. Mal veľkú zásluhu na pokresťančení Fínov. Jeho zásluhy na šírení kresťanstva v severských krajinách Európy nemôže nikto spochybniť a právom patrí medzi mužov nazývaných apoštolmi Severu. V centre jeho pozornosti boli utláčaní, preto je často vzývaný ako ochranca pred útlakom. Práve pre túto svoju činnosť sa stal nepohodlný v očiach svojich dvoranov. Tí sa spojili s dánskym princom Magnusom, ktorý zosnoval sprisahanie na odstránenie Erika. Erik bol rovnako ako dánsky kráľ sv. Knud zavraždený pri bohoslužbách v Uppsale. Údajne sa tak stalo v deň sviatku Nanebovstúpenia Pána  18. mája 1160. Podľa legendy sa počas jeho vraždy udial zázrak a z miesta kam dopadla jeho odseknutá hlava, vytryskol prameň. Telesné pozostatky tohto bohabojného muža sa dodnes nachádzajú v zlatom sarkofágu v dóme v Uppsale. Pôvodná rakva bola zničená. Tú súčasnú nariadila vyrobiť švédska kráľovná Katarína Jagellonská. Mesto Štokholm má jeho korunovanú hlavu vo svojom znaku.