Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. január

2.-3.stor.

Význam mena: rozhodný (zast.hornonem.)

Sv. Ernest bol podľa všetkého vojakom-kresťanom, ktorý v Ríme položil svoj život pre vieru, zomrel teda mučeníckou smrťou. Pochovaný bol pravdepodobne na tom istom cintoríne ako sv. Marcelín a Peter. V roku 1694, keď prebehlo majetkové vysporiadanie cintorína, previezli pozostatky sv. Ernesta salzburskému arcibiskupovi Johannovi Ernstovi Grafovi von Thun, ktorý ho považoval za svojho patróna. Pozostatky dal 6. júna 1700 slávnostne uložiť do kostola Najsvätejšej Trojice, ktorý bol vybudovaný na jeho podnet.

V Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Ernesta už nenachádza.