Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

vlastným menom Rose (Ružena) Eluvathingal

Svätá

Sviatok: 29. august

* 17. október 1877 Katoor, Kerala, India
29. august 1952 Ollur, Kerala, India

Sv. Eufrasia

Sv. Eufrasia

Eufrasia Eluvathingal od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (vlastným menom Rose Eluvathingal), ktorá sa narodila 17. októbra 1877 Antonovi a Kunjethy v aristokratickej rodine Cherpukaran Eluvathingal v Kattoore v nerozdelenej diecéze Trichur v štáte Kerala v Indii, bola pokrstená menom Ružena.

Ružena zvlášť pre starostlivosť jej matky dostala dobrú formáciu v rodine. Vo veku 9 rokov na odporúčanie Panny Márie zasvätila svoj život panenstvu pre Boha. Dňa 10. mája 1897 vo veku 20 rokov sa stala postulantkou a dostala meno Eufrasia od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po obliečke v roku 1898 sestra Euphrasia dňa 24. mája 1900 obetovala Bohu rehoľné sľuby v Kongregácii sestier matky Karmelu, ktorú založil sv. Kuriakose Eliáš Chavara spolu s karmelitánskym talianskym misionárom P. Leopoldom Beccarom OCD v roku 1866 v Koonammavu, štát Kerala v Indii.

Duchovné listy, ktoré Ružena napísala svojmu duchovnému vodcovi biskupovi Jánovi Menacherrymu, sú hlavným zdrojom našich poznatkov o jej svätosti, hlbokej spiritualite a jednote s Bohom, ako aj jej výnimočných mystických zážitkoch. S láskou vykonávala službu magistry noviciek a predstavenej kláštora po stopách veľkého Učiteľa, Ježiša. Jej nekompromisný život svätosti bol vzorom pre všetkých. Bola veľmi oddaná Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Oltárnej sviatosti, ukrižovanému Spasiteľovi a Panne Márii. Ľudia z Olluru, keď ju vídavali vždy sa modliť v blízkosti svätyne, ju nazvali „Modliaca sa matka“. Sestry pri pohľade na jej tvár pozorovali mier a spokojnosť, a tak ju začali volať „Mobilný svätostánok“. Vo veku 75 rokov dňa 29. augusta 1952 usnula v Pánovi. Jej pozostatky sa nachádzajú v centrálnej lodi kaplnky kláštora Panny Márie v Ollure. Blahorečená bola 3. decembra 2006.

Dňa 23. novembra 2014 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne ju pápež František počas obradu kanonizácie zapísal do zoznamu svätých a stanovil, aby bola uctievaná v celej Cirkvi

 

Preklad z taliančiny: ICLic. Ing. Ľudovít Frindt

Prevzaté z: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 1/2015