Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 10. december

* 292 Mérida, Španielsko
† 10. december 304 (?) tamtiež

Význam mena: výrečná, dobre hovoriaca (z gr.)

Atribúty: ľalia, palma

Sv. Eulália patrí medzi populárne svätice Španielska. Podľa tradície mala iba dvanásť rokov, keď zomrela za svoje presvedčenie. Narodila sa koncom 3. storočia (r. 292?) pri meste Merida v kresťanskej rodine. Počas prenasledovania za cisára Diokleciána bol miestodržiteľom v Meride Dacián. Ten cisárov rozkaz poctivo na kresťanoch spĺňal. Surovo ich mučil a zabíjal. Eulálii nehrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, nakoľko nebývali priamo v meste, no ona sa rozhodla sama vyznať svoju vieru. Hoci bolo zimné obdobie, išla bosá do mesta a pred tribunálom povedala jediné slovo: „Verím!“ A pošliapala sošku pohanského bôžika. Dacián sa tak rozzúril, že ju dal – napriek tomu, že ešte bola dieťaťom – kruto mučiť a nakoniec ju upálili v pekárskej peci. Zomrela 10. decembra 304. V Španielsku sa stala národnou sväticou, často bola vyobrazovaná s ľaliou alebo palmou. Španieli ju považujú za svoje „sväté dieťa“.