Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. máj

† okolo 127 Attalia, Pamfýlia, dnes Antalya, Turecko (?)

Mučeník spolu so synmi Cyriacom, Theodolom a manželkou Zoe, niekedy udávaný pod menom Hesperius. Boli rodinou otrokov vlastnenou pohanom v Pamfílii. Všetci boli umučení, pretože odmietli praktizovať pohanské obrady vedené Rimanom Catulom. On ich následne mučil a upiekol na smrť v peci.