Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. január

† 20. január 250 Rím

Pontifikát: 236 – 250

Atribúty: meč, holubica

Patrón hrnčiarov a cínarov

Euzébius, ktorý sa narodil len niekoľko po Fabiánovej smrti, rozpráva o tom, ako Fabián prišiel v roku 236 po smrti pápeža Anterosa do Ríma. Prišiel ako obyčajný pútnik – tak ako mnoho iných ľudí. Azda ho pritiahla obava nad budúcnosťou viery a náboženstva, smútok za zosnulým pápežom, ale možno aj zvedavosť, kto bude zvolený ako nový pápež. Najčastejšia otázka medzi ľuďmi sa zrejme týkala práve nového pápeža. Náhle, počas diskusie sa zniesla zhora holubica a usadila sa na neznámom pútnikovi Fabiánovi. Okolostojaci to pokladali za znamenie Ducha Svätého a vyhlásili, že pápežom má byť Fabián.

Po Fabiánovom zvolení nastalo pre prenasledovanú a utrápenú cirkev obdobie mieru. Cisár Filip bol ku kresťanom priateľský. Prenasledovanie bolo zastavené, kresťania boli prijatí aj do spoločnosti. Fabián mohol pokojne dobudovať štruktúru rímskej cirkvi. Ustanovil sedem diakonov a vyzdvihol skutky a odvahu mučeníkov. No po smrti cisára Filipa (roku 249) sa skončilo aj obdobie pokoja pre Cirkev. Nový cisár Décius nariadil všetkým kresťanom, aby sa vzdali viery a zapreli Krista. Pápež Fabián sa stal pre všetkých príkladom. Bol prvým, ktorý sa rozhodol nezaprieť Krista, radšej podstúpiť smrť. Zomrel mučeníckom smrťou v roku 250. Pochovaný je na Kalixtovom cintoríne, ktorý sám dal obnoviť. Ešte aj dnes sa tam nachádza kamenná tabuľa s jeho menom.