Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 31. júl

† okolo 300 Cézarea, Mauretánia, dnes Cherchell, Alžírsko

Sv. Fabius bol vojakom. Odmietol niesť rímsku vlajku s pohanskými symbolmi. Zato ho umučili pred očami ostatných vojakov.