Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. august

† okolo 600

Sviatok tohto svätého sa liturgicky slávi v celom Írsku. Sv. Fachanan je patrónom diecézy Ross, kde bol pravdepodobne prvým biskupom. Narodil sa v Tulachteann, bol jeden zo žiakov sv. Ita. Založil Molanský kláštor na ostrove v Blackwater, blízko Youghal. Jeho obrovským úspechom bolo aj založenie kláštornej školy v Ross, čo je teraz Rosscarbery v krajine Cork, jedna z najslávnejších škôl Írska, ktorá prekvitala 300 rokov a vydržala v určitej forme až do príchodu Normanov. Fachanan trpel istý čas slepotou, z ktorej sa uzdravil na príhovor sestry sv. Ita, ktorá sa stala matkou sv. Mochoemoga.

Sv. Fachanan bol uctievaný ako múdry a čestný muž s veľkým darom pre kázanie. Sv. Cuimin z Connoru povedal o ňom, že bol šľachetný a neoblomný, milujúci kázanie ľuďom, nehovoril nič, čo bolo podlé alebo čo by sa mohlo znepáčiť Bohu.