Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 15. február

† medzi 117-138 Brescia, Taliansko

Význam mena: Faustín – priaznivý, Jovita (Giovita)- mladosť (z lat.)

Atribút: Palma

Faustín a Jovita boli bratia, rodáci z Brescie. Všetky príhody z ich života pochádzajú z neistého zdroja. S určitosťou vieme len o ich menách a mučeníckej smrti.

Ako uvádzajú tradície, odvážne hlásali kresťanstvo, zatiaľ čo ich biskup sa skrýval. Ich zanietenie vyvolalo veľký hnev pohanov. Zajatí boli za cisára Hadriána. Mučili ich a násilím ich odvliekli do Milána, Ríma a Neapolu a odtiaľ opäť do Brescie. Keďže žiadne vyhrážky a muky nedokázali otriasť ich vierou, cisár Hadrián, ktorý vtedy prechádzal cez Bresciu, ich nariadil sťať. Mesto Brescia ich uctieva ako hlavných patrónov.

Rímske martyrológium (zoznam kresťanských mučeníkov aj s ich životopismi) obsahuje aj meno svätca Calocera (18. apríla), ktorý sa objavuje v príbehu sv. Faustína a Jovitu. Svedčil ako oficiálny člen súdu, odprevádzal Hadriána do jeho rodného mesta Brescia, taktiež bol prítomný v amfiteátri pri poprave. Vernosť sv. Faustína a Jovitu a aj odmietnutie divých šeliem dotknúť sa ich počas mučenia ho priviedli k obráteniu. Pokrstil ho biskup Apolónius. Takisto ho uväznili a mučili. Vláčili ho po niekoľkých talianskych mestách, predovšetkým v Asti, kde za ním do väzenia chodil sv. Secundus. Nakoniec ho vzali do Albanga v Ligúrii, kde ho na pobreží mora sťali.